Kairos – at gribe det opportune øjeblik

All right, det opportune øjeblik kan lyde vældig støvet. Men lettere omformuleret så handler det om, at der kan være hændelser/begivenheder/muligheder, som gør, at man kan sige noget helt bestemt i kraft af aktualiteten i de givne situationer. Situationen inviterer ganske enkelt til det. Griber man ikke chancen, så mister man muligheden for at smide […]

Dælens Dionymer

Det er svært at skrive ordentligt. Guderne skal vide, at jeg ikke altid føler mig lige hjemme i disciplinen, men det er heller ikke så let endda. Man skal skrive medrivende, man skal skrive professionelt, men alligevel i et sprog der ikke er støvet ind i ældgamle fraser. Man skal skrive i et sprog , […]