En stor artikel i et af de landsdækkende dagblades papirudgaver er topmålet for meget PR-arbejde – og en urealiseret drøm for langt de fleste. Det kan være en endeløs kamp at opnå bare få spaltemillimeter på de gyldne, skrøbelige sider, men ret skal være ret: Det giver gennemslagskraft at få taletid i de store […]